Összevont tájékoztató

a Pensum Group Nyrt. mint Kibocsátó által kibocsátott, 2.000.000 darab, egyenként 10 forint névértékű, HU0000165675 ISIN kódú, névre szóló, dematerializált módon előállított, “A” sorozatú törzsrészvényének …

Részletek →